Publicēts 25. septembrī, 2015. Autors: Informācija.
Uzņēmumi arvien aktīvāk meklē iespējas, kā palielināt savu konkurētspēju, uzlabot darbinieku sniegumu un apkalpošanas efektivitāti, tādējādi veicinot arī pārdošanas apjomus. Veiksmīgai biznesa attīstībai nepieciešams uzturēt pārdošanas procesa nepārtrauktību, tajā pat laikā nodrošinot vienotu izpratni par būtiskiem elementiem darbā ar pircējiem, klientiem, darbam pašiem ar sevi.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 14. septembrī, 2015. Autors: Informācija.
Mūsdienu uzņēmējam jābūt apveltītam ne tikai ar kritisko domāšanu un spēju ātri pieņemt lēmumus, bet arī ar līdera dotībām. Neraugoties uz to, ka Latvija ir maza un darbības nozares nereti ir ierobežotas, mūsu valsts ir ļoti bagāta ar uzņēmējiem – līderiem. Tik pat svarīgi kā būt līderim, kurš spēj motivēt darbiniekus un kura viedoklī ieklausās, ir strādāt pie sava uzņēmuma dinamiskas attīstības un iekarot līdera pozīcijas arī tirgū.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 10. septembrī, 2015. Autors: Informācija.
Personāla vadītāja loma uzņēmumā ir nenovērtējama, viņa pārziņā ir personāla vadības stratēģijas, politika un mērķu noteikšana, kā arī uzņēmuma vadības sistēmas pilnveidošana, uzņēmuma personāla resursu plānošana un organizēšana, jaunu darbinieku piesaiste un atlase, uzņēmumu darbinieku atalgojumu sistēmas izstrāde, kā arī darbinieku motivēšana.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 4. septembrī, 2015. Autors: Informācija.
Neviena mūsdienīga uzņēmuma ikdienas darbs nebūtu iedomājams bez biroja vadītāja, kas nodrošina, plāno, koordinē un vada biroja darbu. Viņa pārziņā ir ne tikai informācijas sagatavošana, informācijas aprites organizēšana, uzņēmuma dokumentācijas pārzināšana, problēmu identificēšana un formulēšana, vadības konsultēšana par iespējamiem risinājumiem, piedalīšanās projektu izstrādāšanā un koordinēšanā, darbu izpildes termiņu kontrolēšana un saskaņošana, bet arī uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) pārstāvēšana klientiem un sadarbības partneriem, kā arī citu darbinieku motivēšana.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 4. septembrī, 2015. Autors: Informācija.
Ikvienā uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa ir tā darbinieki, kas ir ne tikai lielākā uzņēmuma vērtība, bet arī galvenais priekšnosacījums veiksmīgai mērķu sasniegšanai. Viena no svarīgākajām ir biroja vadītāja loma, kas uzņēmumā ir nenovērtējama, proti, viņa pārziņā ir ne tikai informācijas sagatavošana, informācijas aprites organizēšana, uzņēmuma dokumentācijas pārzināšana, problēmu identificēšana un formulēšana, vadības konsultēšana par iespējamiem risinājumiem, piedalīšanās projektu izstrādāšanā un koordinēšanā, darbu izpildes termiņu kontrolēšana un saskaņošana, bet arī uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) pārstāvēšana klientiem un sadarbības partneriem, kā arī citu darbinieku motivēšana.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 1. septembrī, 2015. Autors: Informācija.
Neviena mūsdienīga uzņēmuma ikdienas darbs nebūtu iedomājams bez biroja vadītāja, kas nodrošina, plāno, koordinē un vada biroja darbu. Viņa pārziņā ir ne tikai informācijas sagatavošana, informācijas aprites organizēšana, uzņēmuma dokumentācijas pārzināšana, problēmu identificēšana un formulēšana, vadības konsultēšana par iespējamiem risinājumiem, piedalīšanās projektu izstrādāšanā un koordinēšanā, darbu izpildes termiņu kontrolēšana un saskaņošana, bet arī uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) pārstāvēšana klientiem un sadarbības partneriem, kā arī citu darbinieku motivēšana.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 2. jūnijā, 2015. Autors: Informācija.
Nereti tieši pārdevēja ieguldījums nosaka uzņēmuma ienākumu līmeni un parūpējas par tā panākumiem, tādēļ ļoti svarīgi atrast izcilus pārdevējus vai par tādiem kļūt!
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 17. februārī, 2015. Autors: Informācija.
Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības centrs, sadarbībā ar biznesa izglītības centru "Biznesa Semināri" organizē īpašu biznesa apmācību sesiju “Kā izveidot veiksmīgu biznesu un gūt panākumus", kuras mērķis ir vairot cilvēkos motivāciju savas uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī sniegt zināšanas par visu, kas saistās ar biznesu, tā attīstīšanu un peļņas gūšanu.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 4. februārī, 2015. Autors: Informācija.
Biroju un dažādu iestāžu vadītājiem regulāri ir jāatjauno savas zināšanas ne tikai lietvedībā, bet arī jāseko līdzi klientu apkalpošanas standartiem, tāpēc biznesa apmācību centrs "Biznesa Akadēmija" organizēja īpašu biznesa apmācību kursu esošajiem un topošajiem biroju vadītājiem - "BIROJU VADĪTĀJU AKADĒMIJA: lietvedība, psiholoģija, mārketings, attiecības ar klientiem un kolēģiem jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli". Apmācību kurss izpelnījies lielu klausītāju atzinību, tāpēc reaģējot uz šo augsto pieprasījumu, tiks rīkots atkārtots kurss – pēdējais šajā pavasara / vasaras sezonā.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 28. janvārī, 2015. Autors: Informācija.
Uzņēmumi arvien aktīvāk meklē iespējas, kā palielināt savu konkurētspēju, uzlabot darbinieku sniegumu un apkalpošanas efektivitāti, tādējādi veicinot arī pārdošanas apjomus. Tomēr ikviena uzņēmuma interesēs, nenoliedzami, ir pārdod ne tikai "vidējā cenu līmeņa" preces vai pakalpojumus, bet arī "dārgos" un tā saucamos "ekskluzīvos" produktus vai pakalpojumus, tāpēc jau 4. februārī tiks rīkots īpašs seminārs un meistarklase “Kā pārdot dārgāk un likt klientam atgriezties vēl un vēl.” Apmācības vadīs biznesa trenere un pārdošanas eksperte Egita Sproģe.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 9. decembrī, 2014. Autors: Informācija.
Biroja vadītāja loma uzņēmumā ir nenovērtējama, proti, viņa pārziņā ir ne tikai informācijas un dokumentu sagatavošana un to aprites organizēšana, problēmu identificēšana un formulēšana, bet arī uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) pārstāvēšana klientiem un sadarbības partneriem, kā arī citu darbinieku motivēšana. Lai veiksmīgi un ar pārliecību vadītu visus šos procesus, biznesa apmācību centrs "Biznesa Akadēmija" organizē īpašu biznesa apmācību kursu esošajiem un topošajiem biroja vadītājiem - "BIROJU VADĪTĀJU AKADĒMIJA: lietvedība, psiholoģija, mārketings, attiecības ar klientiem un kolēģiem jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli".
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 11. jūlijā, 2014. Autors: Informācija.
Ikviena uzņēmuma interesēs, nenoliedzami, ir pārdod vairāk un efektīvāk nekā tiešais konkurents to spēj. Konkurenta izzināšana ne vienmēr ir vienkāršs process, taču veiksmīgi pielietojot dažādas tehnikas, iespējams panākt sev tīkamu rezultātu ļoti īsā laika posmā. Lai iepazīstinātu uzņēmējus ar dažādām metodēm, kuru ieviešana uzņēmumā var paaugstināt konkurētspēju un iekarot tirgus vadošās pozīcijas vien pāris mēnešu laikā, tiks rīkots īpašs seminārs “Agresīvais tirgus iekarošanas plāns - kā apsteigt konkurentu 6 mēnešu laikā vai ātrāk”, kas norisināsies jau 15. jūlijā.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 8. februārī, 2013. Autors: Informācija.
Jebkurā iestādē un uzņēmumā, kur tiek apstrādāti personu dati, nepieciešams arī kāds, kurš atbild par šo datu apstrādes sistēmām. Uzņēmumu un iestāžu datu apstrādes sistēmas var arī nereģistrēt VDI, ja personas datu apstrādi veic sertificētas speciālista uzraudzībā, bet, par nereģistrētu personas datu apstrādi uzņēmumiem var draudēt sods līdz 10 tūkstošiem latu, tieši tādēļ ir svarīgi, lai vietās, kurās nodarbojas ar personas datu apstrādi, būtu šāds speciālists.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 30. janvārī, 2013. Autors: Informācija.
Šobrīd lielu atzinību izpelnījušies „Personas datu aizsardzības speciālista” kursi, kuru sākums ir jau 12.februārī. Šobrīd vislielāko aktivitāti izrādījuši juristi un IT speciālisti, pamatojot to ar nepietiekamo zināšanu līmeni un nepieciešamību pēc jaunas informācijas, kas noderēs ikdienas darbā.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 25. oktobrī, 2012. Autors: Informācija.
Uzņēmumi ar lielu interesi piesaka darbiniekus sabiedrisko fondu un LUAC līdzfinansētā biznesa attīstības programmā, kuras ietvaros astoņu mēnešu laikā iespējams apmeklēt vairāk nekā 20 dažādas biznesa apmācības, seminārus un meistarklases, ievērojami ietaupot.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 8. oktobrī, 2012. Autors: Informācija.
Birojs “Latvijas Produkts” noslēdzis vienošanos ar biznesa izglītības centru “Biznesa Akadēmija” par jaunas biznesa izglītības atbalsta programmas izveidi “Latvijas Produkts” biedriem, kas paredz, ka uzņēmumi varēs pieteikt dalību apmācībās, kas ietver biznesa stratēģijas izveidi un inovācijas, pārdošanas meistarību un klientu piesaisti, personāla vadību un tā motivēšanu, kā arī mārketingu un reklāmu.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 8. oktobrī, 2012. Autors: Informācija.
Pēckrīzes periodā uzņēmumi arvien aktīvāk meklē iespējas, kā veicināt savu konkurētspēju, uzlabot darbinieku sniegumu, efektivitāti un tādējādi veicināt izaugsmi. Viena no jomām ir darbinieku izglītošana un papildus apmācība, kas ļauj veidot komandu atbilstoši uzņēmuma un ārējās vides prasībām.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 1. oktobrī, 2012. Autors: Informācija.
Sakarā ar uzņēmumu lielo interesei, pieteikšanās astoņu mēnešu biznesa apmācību programmai tiek pagarināta līdz 10. oktobrim, dalībniekiem mēneša nokavētos seminārus dublējot 2013. gada pirmajos mēnešos un nodrošinot uzņēmumiem iespēju savus darbiniekus apmācīt ievērojami ietaupot.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 14. septembrī, 2012. Autors: Informācija.
Dodot iespēju ikvienam apgūt personas datu aizsardzības specialitāti un apmeklēt īpašās izglītības kursus, Personas datu aizsardzības izglītības centrs piešķir īpašas pēdējā brīža atlaides piecu dienu apmācību ciklam.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 13. augustā, 2012. Autors: Informācija.
Šobrīd tiek plānots jaunākais grozījumu projekts Fizisko personu datu aizsardzības likumā. Lai būtu plašāka informācija par to, kas varētu mainīties, Personas datu aizsardzības izglītības centrs 22. augustā rīko īpašu semināru, kuram vēl ir iespējams pieteikt dalību.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 27. jūnijā, 2012. Autors: Informācija.
Dodot iespēju ikvienam apgūt personas datu aizsardzības specialitāti un apmeklēt īpašās izglītības kursus, Personas datu aizsardzības izglītības centrs piešķir īpašas pēdējā brīža atlaides piecu dienu apmācību ciklam.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 21. maijā, 2012. Autors: Informācija.
Jau šonedēļ, 23.maijā, norisināsies šīs sezonas pēdējais datu aizsardzības seminārs – apmācība, kur tiks skatīta svarīga informācija visiem uzņēmumiem un plānotās izmaiņas likumdošanā, interesenti tiek aicināti pieteikt dalību.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 23. aprīlī, 2012. Autors: Informācija.
Jau rīt, 24.aprīlī, sākas “Personas datu aizsardzības izglītības centra” rīkotie piecu dienu kursi par datu aizsardzības specialitāti, visaktīvāk piesakās juristi un IT speciālisti, kas vēlas apgūt arī datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 19. aprīlī, 2012. Autors: Informācija.
Tuvojoties “Personas datu aizsardzības izglītības centra” rīkotajiem piecu dienu kursiem par datu aizsardzības specialitāti, kas sākas jau 24.aprīlī, saņemti arvien vairāk pieteikumu no juristiem un IT speciālistiem, kas papildus esošajam darbam, vēlas apgūt arī datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju.
Lasīt visu rakstu...
Publicēts 16. aprīlī, 2012. Autors: Informācija.
Šobrīd vērojams straujš juristu un IT speciālistu pieteikumu skaits uz Personas datu aizsardzības izglītības centra rīkotajiem piecu dienu kursiem par izmaiņām personas datu aizsardzības likumdošanā, kas sākas jau 24.aprīlī.
Lasīt visu rakstu...
1 2