PDAIC: Vērojama pastiprināta interese par personas datu aizsardzības speciālistu kursiem
Publicēts 22. aprīlī, 2013.
Ieviešot būtiskus jauninājumus attiecībā uz personas datu apstrādi un to brīvu apriti, kuru mērķis ir uzlabot jau pastāvošo regulējumu, izveidojot vienotus personas datu aizsardzības noteikumus visā Eiropas Savienības teritorijā, ievērojami pieaug interese par Personas datu aizsardzības izglītības centra (PDAIC) rīkotajiem piecu dienu „Personas datu aizsardzības speciālista” kursiem.

Vieni no būtiskākajiem jauninājumiem ir caurskatāmības princips, kas uzliek par pienākumu uzņēmumam (personas datu pārzinim) nodrošināt visu informāciju un saziņu ar datu subjektiem saistībā ar personas datu apstrādi saprotamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, kas pielāgota datu subjektam, kā arī uzliek pienākumu uzņēmumam atbildēt uz datu subjekta pieprasījumiem noteiktā termiņā. Tāpat projektā tiek ieviestas tiesības uz datu pārnesamību, kas nozīmē to, ka personas datu pārzinim nav tiesību aizkavēt datu subjekta vēlmi nosūtīt savus datus no vienas elektroniskās apstrādes sistēmas uz citu, vēl jo vairāk, personas datu pārzinim ir noteikts pienākums šos datus nodot datu subjektam strukturētā un plaši izmantotā elektroniskā formātā.

Jauninājumi paredz ierobežot personas datu pārziņa veiktos pasākumus, kas balstās uz profilēšanu. papildus pienākumi tiek noteikti personas datu pārziņiem datu drošības jomā, kā arī citi būtiski grozījumi, kas tiks apskatīti arī „Personas datu aizsardzības speciālista” kursos, kas sākas jau 8.maijā.

Ar regulas ieviešanu plānots arī palielināt administratīvos sodus par pārkāpumiem personas datu apstrādē - fiziskām personām smagākos personas datu apstrādes pārkāpumu gadījumos maksimālo soda apmēru palielinot līdz pat 1 000 000 EUR, bet juridiskām personām maksimālo soda apmēru palielinot līdz pat 2% no tā gada apgrozījuma visā pasaulē.

Jau šobrīd vērojama strauja IT speciālistu un juristu interese, kas vēlas ne tikai paplašināt redzesloku un uzlabot zināšanas, bet arī dot sev iespēju iegūt papildus ienākumus, apkalpojot iestādes, kurās nepieciešami šādi speciālisti.

Kursu sākums: 8. maijā, un tie ilgst piecas dienas (8., 15., 17., 22., 24. maijā). Pateicoties vietējo uzņēmumu atbalsta programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam, apmācību maksa ir tikai 390 lati.

Pēc apmācību pabeigšanas pretendents pēc izvēles var kārtot pārbaudījumu Datu valsts inspekcijā. Lai kļūtu par personas datu aizsardzības speciālistu, nepieciešama IT, fizikas / matemātikas vai juridiskā izglītība.

Lai pieteiktu dalību, interesenti aicināti zvanīt pa tālruni 22345961 vai rakstīt uz pda@e-pasts.lv

 


Komentāri
Tavs vārds:
Tavs e-pasts:
Tava mājas lapa:
Ievadi šī portāla nosaukumu: