Datu aizsardzības speciālisti kļūst aizvien pieprasītāki
Publicēts 4. februārī, 2013.
Jebkurā iestādē, kur ir darīšana ar privātpersonu datiem, tostarp skolās, slimnīcās un bērnudārzos, nepieciešams kāds, kas atbild par šīm datu apstrādes sistēmām. Ja personas datu apstrādi veic sertificēta speciālista uzraudzībā, datu apstrādes sistēmas var arī nereģistrēt Datu valsts inspekcijā, bet par nereģistrētu personas datu apstrādi uzņēmumiem var draudēt sods pat 10 tūkstošu latu apmērā.

Uzņēmumu un institūciju skaits, kuras var apkalpot viens datu aizsardzības speciālists, nav ierobežots, tādējādi paveras arī plašas iespējas papildus nopelnīt, tostarp veidojot patstāvīgu komercdarbību. Savukārt sertificētu datu aizsardzības speciālistu skaits pagaidām ir neliels.

Šobrīd lielu popularitāti izpelnījušies "Personas datu aizsardzības speciālista" kursi, kuros būs iespējams iegūt detalizētas zināšanas par to, kā strādāt ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma regulējumu un ko darīt attiecībā ar Datu valsts inspekciju, kā arī to, kurā gadījumā atbildīgs par personas datu saņemšanu un nodošanu ir Jūsu uzņēmums, bet kurā gadījumā Jūsu sadarbības partneris. Tāpat kursi sniegs spēju izvērtēt izvērtēt Jūsu uzņēmuma mārketinga, izložu vai datu bāžu vai jebkādas citas datu apstrādes atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likumam, nepieļaut Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumus, kuri var novest pie administratīvā soda un konkurētspējas pazemināšanās.kuros vada savas jomas profesionāli lektori.

Šobrīd vislielāko aktivitāti izrādījuši juristi un IT speciālisti, pamatojot to ar nepietiekamo zināšanu līmeni un nepieciešamību pēc jaunas informācijas, kas noderēs ikdienas darbā.

Apmācību kurss ilgst piecas dienas, un jaunās apmācības sāksies 12.februāri. Pēc apmācību pabeigšanas pretendents pēc izvēles var kārtot pārbaudījumu Datu valsts inspekcijā. Par pārbaudījuma kārtošanas kārtību informācija tiks sniegta pēc apmācību pabeigšanas.

Kursus vadīs Mg.iur. Māris Ruķers un sertificēts informācijas sistēmu auditors Juris Gailis, CISA.

 

Papildus informācija:

Elita Jansone, tālākizglītības projektu vadītāja

Personas datu aizsardzības izglītības centrs

pda@e-pasts.lv/tālrunis 22345961


Komentāri
Tavs vārds:
Tavs e-pasts:
Tava mājas lapa:
Ievadi šī portāla nosaukumu: